Compensatoren

Compensatoren zijn cruciale componenten in leidingsystemen. Ze worden gebruikt om lengteveranderingen in leidingen, meestal ten gevolge van temperatuurveranderingen, op te vangen. Ze kunnen ook ingezet worden voor het opvangen van trillingen veroorzaakt door pompen, motoren, compressoren of turbines. Afhankelijk van de situatie kunnen ook hoekverdraaiingen, axiale en laterale bewegingen gecompenseerd worden. 

Wij leveren compensatoren in metaal, rubber, PTFE en weefsel, afhankelijk van de toepassing. Materiaalselectie, installatielengte en het type van compensator worden telkens bepaald in functie van het medium, de druk, de temperaturen en de bewegingen.